Teslimat & İade

TESLİMAT ÜCRETİ

 • Gönderi ücreti ürün bedeline dahil olmayıp 24,99 TL'dir, 350 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücreti uygulanmayacaktır.
TESLİMAT ŞEKLİ VE ZAMANI
 • Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI’nın Ürün’ü kargo firmasının SATICI tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.
 • ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde, Ürün’ün Sözleşme’ye uygun şekilde teslim edildiği kabul edilecek ve SATICI, sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Genel olarak, aksi belirtilmediği sürece, teslimat masrafları (kargo ücreti, vb.) ALICI’ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi’nde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.
 • Teslimat, SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Ürünler’in teslimatı anında ALICI'nın bizzat ilgili adreste bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda, kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde, ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.
 • SATICI, Sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.
 • Sipariş konusu Ürün’ün tedarikinin ve tesliminin imkansızlaştığı hallerde, SATICI, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya, ALICI tarafından bildirilen e-posta adresi aracılığıyla bildirecektir. Tüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığı, Ürün tedarikinin imkansızlaştığı veya ürünün artık stokta olmadığı hallerde, SATICI, ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır. Ancak herhalde teslimat süresinin 30 (otuz) günü aşması halinde ALICI, siparişini hiçbir ücret ödemeden iptal edebilecektir. Böyle bir iptal durumunda ise, SATICI tarafından teslimat masrafları da dahil tahsil edilen tüm ödemeler, ALICI tarafından siparişin iptal edildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’ya iade edilecektir.
 • Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi halinde SATICI, teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda, ALICI, siparişi iptal edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Ancak, böyle bir mücbir sebep durumda ALICI, SATICI’nın süresi içinde teslim yükümlülüğünü yerine getiremediğini ileri sürmeyecektir.
 • Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de SATICI’dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü teslimat gerçekleşmez ve ALICI takip eden 15 (onbeş) gün içinde teslimat için SATICI ile iletişime geçmezse, ALICI’nın Sözleşme’ye aykırı davrandığından bahisle Sözleşme SATICI tarafından feshedilebilecektir. Sözleşme’nin sonlandırılmasının sonucu olarak, SATICI, ALICI’dan aldığı bütün ödemeleri (teslimat masrafı hariç), işbu Sözleşme’nin sonlandırılmasından sonraki 14 (ondört) gün içinde ALICI’ya iade edecektir. ALICI’nın süresi içerisinde SATICI ile teslimat için irtibata geçmesi durumunda; yeniden teslimat gerekliliği nedeniyle ek bir teslimat ücretinin oluşması halinde, bu ek ücrete ilişkin tüm sorumluluk ALICI’ya ait olacaktır.
CAYMA HAKKI ve İADE PROSEDÜRÜ
 • ALICI; aksi yasal düzenlemeler ile öngörülmemiş ise, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilecektir. Bu süre, ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. ALICI’nın cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi bu süre içinde SATICI’ya Madde 6.2’de belirtilen yollarla yöneltmiş olması gerekmektedir. SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair bildirimi aldıktan sonra, bildirimin kendisine ulaştığı bilgisini ALICI’ya iletecektir. ALICI’nın belirli ürünleri tutmak ve siparişini sadece kısmen iptal etmek istemesi halinde gönderim ücreti iade edilmeyecektir.
 • İşbu Sözleşme’nin 6.3. maddesinde belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla, cayma hakkını kullanabilmek için, ALICI, kullanılmamış ve ambalajı açılmamış ürünü 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini ve Sözleşme’yi fesih kararını, ekli cayma formunu göndererek, kargo paketinde yer alan matbu iade formunu kullanarak veya hello@plentiasuperfoods.com adresine e-posta göndererek SATICI’ya bildirecektir. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürünün iadesi, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde teslim aldığınız kargo şirketine iletmek suretiyle kargo yoluyla yapılabilir. ALICI’nın farklı bir kargo şirketi ile Ürün’ü iade etmek istemesi halinde, söz konusu kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.
 • İlgili hukuki düzenlemeler gereğince, ALICI’nın aşağıda bahsi geçen sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:
 • ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar;
 • Kozmetik vb. ürünler ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar;
 • Mayo, bikini, iç çamaşırı, maske gibi tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık ile hijyen açısından uygun olmayan mallar;
 • Genel olarak, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve ALICI’ya anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,
 • ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler.
 • Cayma hakkının kullanılması halinde;
 • Üçüncü kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.),
 • İade formu,
 • İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak,10 (on) gün içinde SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir.