Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

(“Sözleşme”)

 1. GİRİŞ

İşbu Sözleşme’de, ALICI’nın yasal hakları ve SATICI satış politikaları hakkında bilgiler yer almaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle yalnızca sipariş kaydı oluşturacağını, bu aşamada ödeme yükümlülüğü altına girmediğini ve siparişin ödeme yapılmadan SATICI tarafından onaylanmayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sipariş kaydının ALICI tarafından onaylanmasını ve ödemenin yapılmasını müteakip, ALICI’ya, işbu Sözleşme’nin alıcı ve ürün bilgilerinin yer aldığı versiyonu e-posta ile gönderilecektir. Ödemenin SATICI tarafından onaylanmasını takiben, sipariş onayı ayrıca ALICI’ya iletilecektir.

 1. TARAFLAR ve KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Arosel Gıda Katkı Maddeleri ve Mak. San. Dış Ticaret Limited Şirketi’ne ait www.plentiasuperfoods.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden ürün satın alacak kişi (“ALICI”) ile Soğanlık Orta Mahallesi, Marifet Sokak, No:6/22, Kartal, İstanbul adresinde bulunan Arosel Gıda Katkı Maddeleri ve Mak. San. Dış Ticaret Limited Şirketi ("SATICI") arasındaki mesafeli satış işlemine ilişkin tüketicilerin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmeden önce Ön Bilgilendirme Formu ile SATICI tarafından bilgilendirildiğini kabul eder.

SATICI BİLGİLERİ

Unvanı:

Arosel Gıda Katkı Maddeleri ve Mak. San. Dış Ticaret Limited Şirketi

Adresi:

Soğanlık Orta Mahallesi, Marifet Sokak, No:6/22, Kartal, İstanbul, Türkiye

Telefon:

+902164575101

E-posta adresi:

hello@plentiasuperfoods.com

MERSİS No:

0080006555200012

 

ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
Fax:
E-posta:
 1. ÜRÜN BİLGİLERİ
 • Malın/Ürünün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, vs.) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. ALICI, Ürün’ün temel özelliklerini, ürün satışta olduğu sürece inceleyebilir.
 • Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar, satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar, güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Fiyatlar, herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir; ancak, ALICI’nın ödemeyi yapması ve SATICI’nın Sipariş Onayı akabinde fiyat değişiklikleri siparişleri etkilemeyecektir. Bu sebeple, önceki siparişlere ilişkin fiyatların yeniden düzenlenmesine izin verilmemektedir.
 • SATICI, İnternet Sitesi’ndeki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden geleni yapmasına rağmen, bu konuda hatalar meydana gelebilir. ALICI’nın sipariş ettiği ürünlerin fiyatında bir hata bulunması durumunda SATICI, ALICI’yı mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek, ALICI’ya siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar. SATICI, ALICI’ya ulaşamazsa, siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktarı ALICI’ya iade eder. Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve İnternet Sitesi’nde kayıtlı ürün fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu kolaylıkla anlaşılabilecekse, SATICI ürünleri ALICI’ya hatalı (normalde olması gerekenden daha düşük) fiyattan satış işlemini tamamlama yükümlülüğünde olmayacaktır.
 • Sözleşme konusu mal ya da hizmetin (“Ürün”) tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

Ürün adı

Kargo Tutarı

-

Toplam :

 

TESLİMAT BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi:

Teslimat Adresi:

 

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

 

Teslim Şekli:

 

 

FATURA BİLGİLERİ

Adı, Soyadı/ Unvanı:

 

Adresi:

 

Telefon:

 

E-posta:

 

 

 • İnternet Sitesi’ndeki fiyatlara, KDV ve diğer vergiler dahil olup, teslimat ücreti dahil değildir. Teslimat ücreti de eklenmek suretiyle, toplam sipariş tutarı belirlenecektir.
 1. ÖDEME ŞEKLİ ve YÖNTEMİ
 • Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adedi, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri, işbu Sözleşme’nin 3. Maddesi’nde detaylı olarak belirtilmiştir.
 • Ödemeler, geçerli bir kredi kartı veya banka kartı (VISA, Mastercard) kullanılarak yapılabilecektir. Sipariş tutarı, ALICI tarafından belirtilen ödeme yöntemi ile tahsil edilecektir.
 • ALICI, alışverişi tamamladığında, satın almak istediği tüm ürünler alışveriş sepetine eklenir, sonraki adım ise siparişi sonlandırma işlemidir. Bunu yapabilmek için ALICI, satın alma sürecine ilişkin adımları izlemeli, her adımda talep edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. ALICI, satın alma süreci boyunca, işlemin tamamlanması öncesinde, sipariş ayrıntılarında değişiklik yapabilir.
 • SATICI tarafından aksi yazılı olarak öngörülmemiş ise, SATICI tarafından siparişin onaylanması için, Ürün bedelinin tamamen ödemiş olması gerekir. Ürün bedeli siparişin tamamlanması aşamasında SATICI'ya tamamen ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.
 • ALICI’nın sipariş kaydını onaylamasından ve ödemenin yapılmasından sonra, ALICI’ya SATICI tarafından sipraiş onayını içeren bilgilendirme e-postası gönderilir. İlgili e-posta, işbu Sözleşme’nin alıcı ve ürün bilgilerinin yer aldığı versiyonunu da içerecektir.
 • Ürün teslimatı sonrasında, herhangi bir sebepten dolayı işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple, banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevuzat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.
 • ALICI’nın ödemeyi yapması, ALICI’nın, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan hükümleri kabul ettiği anlamına gelmektedir.
 • Siparişin tamamlanması sonrasında fatura düzenlenir ve ALICI’ya en geç, teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir. SATICI, fatura konusunda, e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar.
 1. TESLİMAT ŞEKLİ VE ZAMANI
 • Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI’nın Ürün’ü kargo firmasının SATICI tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.
 • ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde, Ürün’ün Sözleşme’ye uygun şekilde teslim edildiği kabul edilecek ve SATICI, sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Genel olarak, aksi belirtilmediği sürece, teslimat masrafları (kargo ücreti, vb.) ALICI’ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi’nde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.
 • Kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. Kargo ücreti işbu Sözleşme’nin 3.4. Maddesi’nde belirtildiği şekilde olup, Ürün bedeline dahil değildir.
 • Teslimat, SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Ürünler’in teslimatı anında ALICI'nın bizzat ilgili adreste bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda, kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde, ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.
 • SATICI, Sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.
 • Sipariş konusu Ürün’ün tedarikinin ve tesliminin imkansızlaştığı hallerde, SATICI, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya, ALICI tarafından bildirilen e-posta adresi aracılığıyla bildirecektir. Tüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığı, Ürün tedarikinin imkansızlaştığı veya ürünün artık stokta olmadığı hallerde, SATICI, ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır. Ancak herhalde teslimat süresinin 30 (otuz) günü aşması halinde ALICI, siparişini hiçbir ücret ödemeden iptal edebilecektir. Böyle bir iptal durumunda ise, SATICI tarafından teslimat masrafları da dahil tahsil edilen tüm ödemeler, ALICI tarafından siparişin iptal edildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’ya iade edilecektir.
 • Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi halinde SATICI, teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda, ALICI, siparişi iptal edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Ancak, böyle bir mücbir sebep durumda ALICI, SATICI’nın süresi içinde teslim yükümlülüğünü yerine getiremediğini ileri sürmeyecektir.
 • Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de SATICI’dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü teslimat gerçekleşmez ve ALICI takip eden 15 (onbeş) gün içinde teslimat için SATICI ile iletişime geçmezse, ALICI’nın Sözleşme’ye aykırı davrandığından bahisle Sözleşme SATICI tarafından feshedilebilecektir. Sözleşme’nin sonlandırılmasının sonucu olarak, SATICI, ALICI’dan aldığı bütün ödemeleri (teslimat masrafı hariç), işbu Sözleşme’nin sonlandırılmasından sonraki 14 (ondört) gün içinde ALICI’ya iade edecektir. ALICI’nın süresi içerisinde SATICI ile teslimat için irtibata geçmesi durumunda; yeniden teslimat gerekliliği nedeniyle ek bir teslimat ücretinin oluşması halinde, bu ek ücrete ilişkin tüm sorumluluk ALICI’ya ait olacaktır.
 1. CAYMA HAKKI ve İADE PROSEDÜRÜ
 • ALICI; aksi yasal düzenlemeler ile öngörülmemiş ise, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilecektir. Bu süre, ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. ALICI’nın cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi bu süre içinde SATICI’ya Madde 6.2’de belirtilen yollarla yöneltmiş olması gerekmektedir. SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair bildirimi aldıktan sonra, bildirimin kendisine ulaştığı bilgisini ALICI’ya iletecektir. ALICI’nın belirli ürünleri tutmak ve siparişini sadece kısmen iptal etmek istemesi halinde gönderim ücreti iade edilmeyecektir.
 • İşbu Sözleşme’nin 6.3. maddesinde belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla, cayma hakkını kullanabilmek için, ALICI, kullanılmamış ve ambalajı açılmamış ürünü 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini ve Sözleşme’yi fesih kararını, ekli cayma formunu göndererek, kargo paketinde yer alan matbu iade formunu kullanarak veya hello@plentiasuperfoods.com adresine e-posta göndererek SATICI’ya bildirecektir. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürünün iadesi, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde teslim aldığınız kargo şirketine iletmek suretiyle kargo yoluyla yapılabilir. ALICI’nın farklı bir kargo şirketi ile Ürün’ü iade etmek istemesi halinde, söz konusu kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.
 • İlgili hukuki düzenlemeler gereğince, ALICI’nın aşağıda bahsi geçen sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:
 • ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar;
 • Kozmetik vb. ürünler ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar;
 • Mayo, bikini, iç çamaşırı, maske gibi tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık ile hijyen açısından uygun olmayan mallar;
 • Genel olarak, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve ALICI’ya anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,
 • ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler.
 • Cayma hakkının kullanılması halinde;
 • Üçüncü kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.),
 • İade formu,
 • İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak,10 (on) gün içinde SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir.
 • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.
 • ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI, kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. Aynı şekilde, ALICI'nın alışverişi neticesinde kazandığı bir (sanal/fiziki) hediye çeki vb. varsa, iptal/iade durumunda bunların tamamı iptal olunur; kullandığı (sanal/fiziki) hediye çeki vb. varsa bunun tutarının tamamı iade edilecek meblağdan mahsup edilerek geri alınır.
 • ALICI’nın iade ettiği ürünlerin taraflarına ulaşmış haliyle iade edilmeleri gerekmekte olup, ürünler, zarar görmüş, bozulmuş, solmuş, tahrif olmuş veya yıpranmış olmamalı, etiketleri ile ambalajları sağlam ve eksiksiz halde olmalıdır. ALICI ürünleri, orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle birlikte SATICI’ya iade etmelidir.
 • Sipariş iptallerinde, ürün bedeli tahsil edilmiş ise, bu bedel ALICI'ya iade edilir. Kredi kartı ile ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (Bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle 3 (üç) haftayı bulabilmektedir).
 1. GENEL HÜKÜMLER
 • Hizmetin Kapsamı

İnternet sitesi üzerinden sunulan hizmet, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde sunulmakta olup, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına ürün satışı bulunmamaktadır.

 • İnternet Sitesindeki ALICI Bilgileri ve Ziyaretleri

ALICI’nın istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. SATICI ile paylaşılan bilgiler ve kişisel veriler Gizlilik Politikası uyarınca işlenir. ALICI, İnternet Sitesi’ni kullandığında, SATICI ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit etmiş kabul edilir. Güncel Gizlilik Politikası’na, www.plentiasuperfoods.com  internet sitesinden ulaşabilirsiniz.  

 • İnternet Sitesinin Kullanımı

İnternet Sitesi’ni kullanan ve/veya İnternet Sitesi yoluyla herhangi bir sipariş verecek ALICI, İnternet Sitesi’ni yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı, SATICI’nın faaliyetine, ürünlerine veya hizmetlerine zarar verebilecek veya bunları olumsuz etkileyebilecek hiçbir olumsuz içerik veya materyal yayınlamamayı, yaymamayı, dağıtmamayı, yüklememeyi veya tanıtmamayı, diğer kullanıcıların İnternet Sitesi’ni kullanmalarını kısıtlayıcı, engelleyici veya zorlaştırıcı ya da sitenin güvenliğini olumsuz etkileyici şekilde davranmamayı veya bu yönde bir araç kullanmamayı, veya sitede gezinti veya arama yapmak ya da siteden içerik kopyalamak için herhangi bir cihaz kullanmamayı veya herhangi bir motor, yazılım, araç, sistem, program veya başka bir cihaz veya mekanizma (örümcekler, robotlar, böcekler, avatarlar veya akıllı ajanlar dahil olmak üzere) kullanmaya teşebbüs etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI aynı zamanda; gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; SATICI’nın böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda, SATICI’nın siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu, SATICI’ya doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda, SATICI’nın bu bilgileri ALICI ile işbu Sözleşme ile ilgili olarak iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden, ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

İnternet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre, diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.

ALICI’nın, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü SATICI’ya vermediği hallerde, SATICI siparişi tamamlamayabilir. ALICI, İnternet Sitesi yoluyla sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu, vesayet altında olmadığını, ikametinin Türkiye’de bulunduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylar.

 • Yürürlük

İşbu Sözleşme ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinde onaylanmasından itibaren yürürlüğe girecektir.

 • Siparişin Reddi

SATICI’nın İnternet Sitesi’nden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya İnternet Sitesi’ndeki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır. SATICI, kendisine iletilen tüm siparişleri yerine getirmek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi, bir siparişi aldıktan veya ALICI’ya sipariş onayı gönderdikten sonra olağandışı durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme hakkını her zaman saklı tutar. SATICI, ALICI’ya veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, İnternet Sitesi’nden herhangi bir ürünü geri çektiği, herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan veya sipariş onayını gönderdikten sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.

 • Risk ve Mülkiyet

 ALICI’nın, SATICI’nın belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı kabul ettiği hallerde, teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar SATICI’nın sorumluluğunda olacaktır. Ürünler’in mülkiyeti ve buna bağlı olarak her türlü yarar ve hasar, söz konusu ürünün ALICI’ya veya teslimat adresinde bulunan kişiye tesliminden itibaren ALICI’ya geçer. ALICI’nın, SATICI’nın belirlediği kargo firması dışında başka bir kargo firması ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

 • Mücbir Sebebler

Deprem, heyelan, toprak kayması, sel, tayfun, fırtına vb. gibi doğal afetler, yangın, su basması, herhangi bir virüs, hastalık, epidemi, pandemi, karantina veya insan sağlığına ve güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü hastalık, savaş, terör, bombalama, patlama, uçak düşmesi, devlet ve askeri otoritelerin eylemleri, ambargo ve benzeri durumlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, SATICI’nın kontrolü dışında, kendi kusuru olmaksızın ortaya çıkan, meydana gelmesi ve/veya sonuçları kaçınılmaz olan, öngörülmesi, önlenmesi, kontrol edilmesi veya kaçınılması mümkün olmayan ve SATICI’nın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirilmesini engelleyen veya geciktiren haller mücbir sebep olarak adlandırılacaktır. SATICI, işbu Sözleşme ile taahhüt ettiği yükümlülükleri mücbir sebeplerden etkilendiği süre ve ölçüde yerine getirmemekten sorumlu tutulamayacaktır. Mücbir sebep etkisinin 30 (otuz) günden daha uzun sürmesi halinde SATICI, işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

 • İnternet Sitesi Ve Aplikasyondan Bağlantılar

İnternet Sitesi’nden üçüncü taraf internet siteleri veya aplikasyonuna veya malzemelerine bağlantılar olabilir. Bu bağlantılar, yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin, aplikasyonların veya malzemelerin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu SATICI’ya ait değildir. Benzer şekilde, bu tür bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kaybın, ek maliyetin veya zararın yükümlülüğünü SATICI üstlenmez.

 • Şikayet/Talep ve Yazılı İletişim

ALICI, varsa şikayetini/talebini, SATICI’nın yukarıda bilgileri verilen iletişim adreslerinden herhangi birine veya hello@plentiasuperfoods.com e-posta adresine ulaşmak ya da İnternet Sitesi üzerinde yer alan İletişim Formu’nu doldurmak suretiyle SATICI’ya iletebilir.

 • Bildirimler

 İlgili mevzuat, SATICI’nın ALICI’ya gönderdiği bazı bilgilerin ve iletilerin yazılı olmasını gerektirmektedir. SATICI ALICI’ya e-posta yoluyla ulaşarak veya İnternet Sitesi’ne bildirimler koyarak ALICI’yı bilgilendirir. ALICI, sipariş verirken sunduğu e-posta ya da posta adresi yoluyla SATICI’nın kendisine bildirimde bulunabileceğini açıkça kabul ve beyan eder. Bildirim, İnternet Sitesi’ne koyulduğunda hemen, e-posta gönderildiğinde 24 (yirmi dört) saatte uygun şekilde gönderilmiş kabul edilir.

SATICI’ya sunulan bütün bildirimler yazılı olarak e-posta veya ya da İnternet Sitesi üzerinde yer alan İletişim Formu’nu doldurmak suretiyle ya da Müşteri Hizmetleri araclığıyla yapılmalıdır.

 • Koşullarda Değişiklik Yapma Hakkı

SATICI, zaman zaman işbu Sözleşme’de yer alan koşul ve şartları ve/veya Gizlilik Politası’nı güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. ALICI, İnternet Sitesi’ni kullandığında veya ürün sipariş ettiğinde yürürlükte olan ilkelere, koşul ve şartlar ile Gizlilik Politikası’na tabi olur. İşbu Sözleşme veya Gizlilik Politikası’nda hukuka veya resmi organ kararlarına göre yapılan herhangi bir değişiklik, SATICI’nın İnternet Sitesi’nde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. ALICI’nın İnternet Sitesi üzerinden sipariş vermesi halinde, bu değişikliklere onay verdiği kabul edilecektir.

 • Feragat

SATICI’nın Sözleşme süresince, ALICI’nın Sözleşme veya diğer hüküm ve şartlar dâhilindeki yükümlülüklerinin herhangi birinin tam olarak yerine getirmesini sağlayamaması veya Sözleşme dâhilindeki haklarını veya yasal yolları kullanamaması, bu haklardan veya yasal yollardan feragat ettiği ve ALICI’nın bu yükümlülüklere uymaktan muaf olduğu anlamına gelmez. Feragat olduğu açıkça beyan edilmediği ve yukarıdaki Bildirimler bölümündeki paragrafa uygun olarak yazılı şekilde iletilmediği müddetçe işbu Sözleşme’deki hak ve yükümlülüklerden feragat edilmiş sayılmaz.

 • Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü, kanunen geçersiz, kanunsuz veya icra edilemez hale gelirse, söz konusu şart, koşul veya hüküm kalan şart, koşul veya hükümlerden ayrılır ve kalan kısım hukukun izin verdiği ölçüde geçerli olarak kalır.

 • Delil Anlaşması ve Yetkili Mahkeme

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri’nin; aşan durumlarda ise, aynı yerlerdeki Tüketici Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kabul etmişlerdir.

 • Alıcı Onay Beyanı

ALICI, onayı ile, işbu Mesafeli Satış Sözlemesi öncesinde Ön Bilgilendirme Formu ile bilgilendirildiğini, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu ile, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve cayma hakkı ile ödül puanları koşulları dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş bulunduğunu, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyup anladığını kabul ve beyan eder.

ÖRNEK CAYMA FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

 Arosel Gıda Katkı Maddeleri ve Mak. San. Dış Ticaret Limited Şirketi unvanı altında Soğanlık Orta Mahallesi, Marifet Sokak, No:6/22, Kartal, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Satıcı’ya:

Bu formla aşağıdaki malların satışına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim:

 • Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
 • Cayma hakkına konu mal:
 • Cayma hakkına konu malın bedeli:
 • ALICI’nın Adı ve Soyadı:
 • ALICI’nın Adresi:
 • ALICI’nın imzası: (Sadece kâğıt üzerinde gönderilmesi halinde)
 • Tarih: